Асканія-Нова селищна військова адміністрація

Херсонська область, Каховський район

СКЛАДАННЯ ОПИСУ МАЙНА ДИТИНИ-СИРОТИ ТА ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Дата: 01.04.2024 11:26
Кількість переглядів: 229

Фото без опису

   Служба у справах дітей за МІСЦЕМ ЗНАХОДЖЕННЯ МАЙНА дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, протягом ДЕСЯТИ ДНІВ після надходження повідомлення про наявність у неї майна, СКЛАДАЄ ОПИС такого майна за відповідною формою (додаток 7 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866).

   ОПИС МАЙНА дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (далі – опис майна) складається із трьох розділів, а саме:

   РОЗДІЛ 1 - МАЙНО, ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЯКЕ АБО ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЯКИМ МАЄ ДИТИНА:

В цій частині опису підлягають:

- нерухоме майно (земельні ділянки, об'єкти, які розташовані на земельній ділянці та переміщення яких неможливе без їх знецінення і зміни їх призначення);

- рухоме майно (авто-, вело- і мототранспорт, водний транспорт, меблі, електроприлади, побутова техніка, вироби із золота, срібла, інших коштовних металів, коштовного каміння, килими, картини, предмети антикваріату, цінні папери, грошові вклади, тварини, інші цінні речі).

Також зазначаються заходи, що вживаються для закріплення за дитиною майна, житла або його частки, призначення опікуна над майном (вказується не тільки рішення виконавчого органу про встановлення опіки над майном дитини, а й зазначаються заходи служби у справах дітей територіальної громади щодо збереження майна дитини).

       РОЗДІЛ 2 - МАЙНО, ЩОДО ЯКОГО ДИТИНА ВИСТУПАЄ СПАДКОЄМЦЕМ:

Вказується загальна характеристика об'єкта рухомого чи нерухомого майна, місце розташування нерухомого або зберігання рухомого майна (адреса). У разі коли рухоме майно залишилося на зберіганні у фізичної особи, зазначається її прізвище, ім'я, по батькові. Також вказується прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця.

     РОЗДІЛ 3 - РЕЧІ ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ:

До речей особистого вжитку належать: одяг, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання, інші речі, призначені для розвитку, навчання та виховання дитини. Також вказується документ, що підтверджує місце зберігання речей, та відомості про особу, що відповідає за їх збереження.

    ДО ОПИСУ МАЙНА додаються ОРИГІНАЛИ документів, які підтверджують право власності дитини на майно або їх копії, засвідчені в установленому порядку.

ОПИС майна складається у ДВОХ примірниках, підписується особами, які брали участь у його складанні. ОДИН примірник опису та ЗАВІРЕНІ КОПІЇ документів зберігаються в СЛУЖБІ у справах дітей за місцем знаходження майна, ДРУГИЙ примірник та ОРИГІНАЛИ документів - в ОСОБОВІЙ СПРАВІ дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка зберігається за місцем влаштування дитини.

Якщо місце походження дитини не є місцем знаходження її майна, ОПИС МАЙНА складається у ТРЬОХ примірниках. У такому разі один примірник опису майна та завірені копії документів зберігаються в службі у справах дітей за місцем знаходження майна, другий примірник та оригінали документів - в особовій справі дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка зберігається за місцем влаштування дитини, а третій примірник та завірені копії документів подаються в службу у справах дітей за місцем походження дитини.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН міської, сільської, селищної ради територіальної громади за місцем знаходження майна ЗАБЕЗПЕЧУЄ збереження майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і ВЖИВАЄ ЗАХОДІВ до встановлення опіки над майном.

РІШЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ НАД МАЙНОМ ДИТИНИ приймається за місцем знаходження майна ЗА ПОДАННЯМ СЛУЖБИ у справах дітей.

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ про встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, СЛУЖБА у справах дітей ПОДАЄ такі документи:

- КОПІЮ рішення про влаштування дитини;

- ОПИС МАЙНА, над яким встановлюється опіка;

- ДОКУМЕНТИ, які підтверджують право власності дитини на майно;

- АКТ ОБСТЕЖЕННЯ житлово-побутових умов потенційного опікуна над майном ТА ВИСНОВОК про можливість виконання ним обов'язків опікуна;

- ЗАЯВУ опікуна, піклувальника дитини про відмову бути опікуном над майном дитини, засвідчену нотаріально або написану ним власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

ОСОБІ, яка призначається опікуном над майном дитини, СЛУЖБА у справах дітей за місцем знаходження майна ВИДАЄ РІШЕННЯ про встановлення опіки над майном, КОПІЮ ОПИСУ майна дитини, КОПІЇ документів, які підтверджують право власності дитини на майно, та ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПЕРЕДАЧУ ЇМ МАЙНА дитини на підставі АКТА приймання-передачі.

АКТ приймання-передачі майна складається у ДВОХ примірниках, підписується усіма особами, які були присутні під час його складання. ОДИН примірник акта зберігається в СЛУЖБІ у справах дітей за місцем знаходження майна, ДРУГИЙ передається ОПІКУНУ НАД МАЙНОМ.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора