Асканія-Нова селищна військова адміністрація
Херсонська область, Каховський район

Перелік соціальних послуг

Спеціалісти соціальної сфери, які надають соціальні послуги у селищній раді:

1. Головіна Наталія Миколаївна

2. Оліщук Алла Павлівна

Обслуговування  інвалідів та  одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку (7 чоловік обслуговуючого персоналу)

 

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                 рішенням І  сесії

                                                                              селищної ради VІІІ   скликання

                                                                           від  06.01.2017 року  №38 

                                                                                   

                                Селищний голова__________________ В.К.Свінціцький

 

 

                                                                                                                  

  ПРОГРАМА

«Соціального супроводу  по  Асканія-Нова селищній     раді» на 2017 рік

 

І    Загальні положення програми

У зв'язку із соціально- економічною ситуацією, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризовими явищами у сфері економики і фінансів виникла необхідність посилення різних видів соціальної допомоги соціально незахищеним верствам населення Асканія-Нова селищної ради.

 Серед основних напрямів державної політики з питань національної безпеки у соціальній та гуманітарній сферах, визначених Законом України «Про основи національної безпеки України», є посилення цільової спрямованості дієвої та матеріальної підтримки; створення умов для подолання бідності; створення ефективної системи соціального захисту людини.

 

ІІ   Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована програма

Проблема на яку спрямовані заходи Програми - є  надання соціального супроводу вразливим верствам  населення Асканія-Нова селищної      ради, які внаслідок похилого віку, захворювання, інвалідності     потребують сторонньої   допомоги в самообслуговуванні,  а також   надання їм моральної та практичної   допомоги тощо.

 

 

ІІІ Мета програми

  

Мета Програми полягає у створені умов для подолання бідності, ефективної підтримки матеріального стану незахищених верств населення Асканія-Нова селищної ради  шляхом надання цільової адресної допомоги у вигляді надання соціальних послуг соціальним робітником на безоплатній основі на дому, а також всебічний захист законних прав,  вікових та інших інтересів ветеранів війни, праці, військової служби,  дітей війни, інвалідів, одиноких громадян, підвищення рівня їх життя,  реалізація сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку   сімей, яких торкнулась проблема інвалідності,  підвищення її життєвого рівня.

 

 

ІV   Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки виконання програми

Програма розроблена з метою   надання соціального супроводу вразливим верствам  населення Асканія-Нова селищної      ради, які внаслідок похилого віку, захворювання, інвалідності     потребують сторонньої   допомоги в самообслуговуванні,  а також   надання їм моральної та практичної   допомоги. Одиноким та одиноко проживаючим громадянам Асканія-Нова селищної ради, які за станом здоров'я неспроможні себе обслуговувати, надаватиметься індивідуальна практична допомога у вигляді обслуговування на безоплатній основі соціальним робітником. Програма розрахована на 2017 рік.

 

Основними завданнями програми є:

-

 Основними завданнями Програми є:

-    виявлення та облік самотніх непрацездатних малозабезпечених громадян, які мають право на соціальне обслуговування;

  1. організація соціального обслуговування громадян, надання їм соціально-побутових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних,   інформаційних, інших соціальних послуг.

      визначення та задоволення малозабезпечених верств населення щодо покращення санітарних  умов проживання;

-          надання пільг в повній мірі згідно чинного законодавства;

-          задоволення потреб малозабезпечених верств населення у соціально-медичній допомозі;

-          пропаганда в засобах масової інформації та за місцем проживання ветеранів війни та праці шанобливого ставлення до людей старшого покоління, їх воєнних та трудових заслуг, виховання у молоді почуття поваги до них, створення належних умов проживання.

 

 

VІ   Організація та фінансове забезпечення програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів   селищного бюджету, а також позабюджетних джерел не заборонених законодавством.

Для фінансування заходів Програми на 2017 рік бюджетом селищної ради передбачити  кошти в обсязі 327936   гривень.

 

VІІ    Напрямки діяльності і заходи програми

Основним напрямком діяльності Програми є організація соціального супроводу одиноких та одиноко проживаючих громадян,   надання їм соціально-побутових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних,   інформаційних, інших соціальних послуг.

VІІІ    Результативні показники

Оцінювання Програми відбуватиметься за наступними результативними показниками:

Затрати:

        - надання соціального супроводу одиноким та одиноко проживаючим громадянам на території населених пунктів Асканія-Нова  селищної ради. 

Продукти:

Кількість осіб, які обслуговують одиноких та одиноко проживаючих громадян  на території населених пунктів Асканія-Нова  селищної ради.

   3.   Ефективність:

        - Покращення рівня соціальної адаптації одиноких та одиноко проживаючих громадян на території населених пунктів Асканія-Нова  селищної ради.

Якість:

Зменшення соціальної напруги.

 

ІХ    Очікувані результати виконання програми

Виконання Програми дасть змогу:

Посилити стан соціальної захищеності   вразливих верств населення Асканія-Нова селищної  ради,  зокрема одиноких та одиноко проживаючих громадян на території населених пунктів Асканія-Нова  селищної ради

 

Х    Контроль та координація за виконанням програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на   селищного голову.

Звітність про використання коштів по Програмі надається розпорядником коштів у встановленому законом порядку.

 

 

Секретар селищної ради                                 О.Л.Шестак

   Затверджено:

                                                                                                    рішенням    І сесії

                                                                                               селищної  ради VІІІ скликання                                                                                                  

№35      від  06.01.2017 року

 

П Р О Г Р А М А  «Ветеран» на 2017 рік

 

І. Загальна  характеристика  Програми

 

Програма передбачає координацію дій органів місцевого самоврядування, громадських і ветеранських організацій у роботі по створенню належних умов життя та соціального захисту інвалідів,  учасників бойових дій ІІ Світової війни     за такими напрямками: покращення житлово-побутових умов, медичне обслуговування, побутове та торгівельне обслуговування, трудова діяльність, дозвілля та відпочинок.

 

ІІ.  Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

 

Забезпечення роботи по обстеженню умов життя інвалідів, учасників бойових дій  ІІ Світової війни, надання одноразової допомоги у вигляді пам'ятного цінного подарунка до Дня Перемоги.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Основна мета програми - соціальний захист прав інвалідів, учасників  бойових дій  ІІ Світової війни  , наданих їм Конституцією та Законами України, створення їм належних умов життя, виховання у молодого покоління поваги до ветеранів, людей похилого віку.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

Організація життєво  важливих заходів та забезпечення їх виконання щодо захисту соціальних прав і пільг інвалідів, учасників бойових дій  ІІ Світової війни.  Дія Програми розрахована на період 2017 року.

Шляхи розв'язання проблеми :

- систематично проводити роботу по обстеженню умов життя учасників бойових дій  та інвалідів ІІ Світової війни;

-вручити  пам'ятні цінні подарунки до Дня Перемоги.

 

V. Напрями діяльності і заходи Програми

 

5.1. Вимоги :

Забезпечення безумовного виконання Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” з питань торгівельного, медичного, житлово-побутового і матеріального забезпечення, надання пам'ятних цінних подарунків до Дня Перемоги.

5.2. Напрями реалізації :

-забезпечення виконання законодавчих актів стосовно життєзабезпечення учасників бойових дій  та інвалідів ІІ Світової війни;

-поліпшення житлово-побутових умов учасників бойових дій  та інвалідів ІІ Світової війни;

-організація медичного обслуговування учасників бойових дій  та інвалідів ІІ Світової війни;

-вручення учасникам бойових дій  та інвалідам ІІ Світової війни цінних подарунків.

 

5.3. Заходи по забезпеченню виконання Програми :

- до Дня Перемоги, загальнодержавних свят, та пам'ятних дат проводити для учасників бойових дій  та інвалідів ІІ Світової війни благодійні акції, вечори, зустрічі  з врученням пам'ятних цінних подарунків.

 - проводити роботу по обслуговуванню учасників бойових дій  та інвалідів ІІ Світової війни через соціальний пункт територіального центру.

- створювати умови для ведення ветеранами особистих господарств, оброблення присадибних і садово-городніх ділянок.

 

VІ. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів програми передбачено за рахунок коштів з місцевого бюджету. Головним розпорядником коштів є селищна рада.

Для забезпечення виконання Програми  у 2017 році передбачити із селищного бюджету 3500 грн.

 

VІІ     Очікувані результати реалізації Програми

Надання належної шани  учасникам бойових дій  та інвалідам ІІ Світової війни, виховання почуття патріотизму у підростаючого покоління  та молоді. 

 

 ІХ    Системи управління та контролю за ходом виконання Програми

Координацію та контроль виконання заходів Програми здійснює селищний голова.

 

 

Секретар селищної ради                                           Шестак О.Л.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора