Асканія-Нова селищна військова адміністрація
Херсонська область, Каховський район

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОСОБОВОЇ СПРАВИ ДИТИНИ-СИРОТИ ТА ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Дата: 08.04.2024 12:08
Кількість переглядів: 155

Фото без опису

Служба у справах дітей ЗА МІСЦЕМ ПОХОДЖЕННЯ дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, формує на кожну таку дитину особову справу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (далі - особова справа).

МІСЦЕМ ПОХОДЖЕННЯ дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, є місце проживання або перебування її біологічних батьків на момент їх смерті або виникнення обставин, що призвели до позбавлення дитини батьківського піклування. У разі, якщо батьки та їх місце проживання чи перебування невідомі, місцем походження дитини визначається місце, де дитину знайшли, або місце розташування медичного закладу, де дитину залишили.

ОСОБОВА СПРАВА складається з ДВОХ частин, кожна з яких формується в окрему папку.

НОМЕРИ ОБОХ ЧАСТИН особової справи відповідають обліковому номеру дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, в єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі - єдиний банк даних).

НА ОБКЛАДИНЦІ кожної частини зазначаються номер справи, прізвище, ім'я та по батькові дитини, дата народження дитини та дата заведення справи.

НА КОЖНІЙ ЧАСТИНІ справи через риску від номера робиться позначка римськими цифрами I або II. На зворотному боці обкладинки міститься опис документів, що знаходяться у справі.

ПЕРША ЧАСТИНА ОСОБОВОЇ СПРАВИ:

В першій частині особової справи, що передається за місцем влаштування дитини (за виключенням усиновлення), зберігаються такі документи:

- свідоцтво про народження;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідка про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у

житловому приміщенні, будинку;

- які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за встановленою формою;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного віку);

- дублікат обліково-статистичної картки, який виготовляється на паперовому носії інформації, підписується оператором єдиного банку даних із зазначенням дати його виготовлення, засвідчується підписом керівника та скріплюється печаткою служби у справах дітей (далі - обліково-статистична картка);

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);

- рішення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської, селищної, сільської ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

- копія індивідуального плану соціального захисту дитини.

ДРУГА ЧАСТИНА ОСОБОВОЇ СПРАВИ:

У другій частині особової справи, що залишається в службі у справах дітей за місцем походження дитини, зберігаються:

- дублікат обліково-статистичної картки;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування;

- копія рішення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської, селищної, сільської ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

- копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

- висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за встановленою формою (2 рази на рік);

- копія опису майна дитини;

- копії рішень про зміну форм влаштування дитини;

- копії актів про факт передачі дитини;

- інші документи, які стосуються історії дитини;

- документи осіб, в сім'ю яких влаштована дитина:

• заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

• довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;

• документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

• копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

• довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендація центру соціальних служб щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;

• копія паспорта;

• висновок про стан здоров'я заявника за встановленою формою;

• довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

• довідка про наявність чи відсутність судимості;

• письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчена нотаріально або написана власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати;

• індивідуальний план соціального захисту дитини, який переглядається за потребою, але не рідше одного разу на рік.

ПРИ ВЛАШТУВАННІ ДИТИНИ під опіку, піклування, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу або заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перша частина її особової справи передається службою у справах дітей за місцем походження дитини в залежності від форми влаштування опікуну, піклувальнику, прийомним батькам, батькам-вихователям або керівнику закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за АКТОМ довільної форми.

У разі переведення дитини з однієї форми влаштування в іншу, перша частина особової справи з оригіналами документів передається за новим місцем влаштування дитини.

Копія індивідуального плану соціального захисту дитини службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини передається до служби у справах дітей за новим місцем проживання (перебування) дитини для ознайомлення та врахування потреб дитини при складанні нового індивідуального плану соціального захисту дитини або черговому його перегляді.

ВСІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ДИТИНИ або інші зміни життєвих обставин чи стану здоров'я вносяться до єдиного банку даних.

До особової справи додається ДУБЛІКАТ обліково-статистичної картки, виготовлений на момент переведення дитини. Попередній дублікат обліково-статистичної картки знищується.

Копія обліково-статистичної картки передається в центр соціальних служб (Центр надання соціальних послуг) для обліку й соціального супроводження осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

ОСОБОВА СПРАВА ЗБЕРІГАЄТЬСЯ в службі у справах дітей ЗА МІСЦЕМ ПОХОДЖЕННЯ дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, протягом п'яти років після досягнення дитиною повноліття. Після завершення цього строку особова справа передається до архіву.

ВАЖЛИВО: всі копії документів в особовій справі дитини повинні бути засвідчені в установленому законодавством порядку!


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора