Асканія-Нова селищна військова адміністрація
Херсонська область, Каховський район

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА ДИТИНИ: ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ, ЗАХИСТУ ТА ДОСТУПУ

Дата: 21.05.2024 14:23
Кількість переглядів: 39

Фото без опису

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: Закон України «Про охорону дитинства» (стаття 19), Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (стаття 16), постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» (пункти 14-20), лист Міністерства освіти і науки України від 15.03.2010 № 1/9-176 «Про документи, які мають подавати абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, при вступі до вищих навчальних закладів», наказ Міністерства соціальної політики України від 28.12.2015 №1256, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.03.2016 за № 380/28510 «Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів», наказ Міністерства соціальної політики від 19.08.2022 № 222, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.09. 2022 за № 1008/38344 «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2015 року № 1256».

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА ДИТИНИ-СИРОТИ ТА ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ:

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, РОЗРОБЛЯЄ ТА ЗАТВЕРДЖУЄ ЗРАЗОК обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА МІСТИТЬСЯ В ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНІЙ КАРТЦІ ДИТИНИ-СИРОТИ:

В обліково-статистичній картці МІСТЯТЬСЯ дані про дитину, її спадковість, здоров’я, місце походження, місце проживання, дані про батьків, братів, сестер і близьких родичів, дані про майно, про житло, в якому проживала така дитина, або яке належить їй на праві власності, або яке закріплене за дитиною на інших підставах, інформація про заклади та сім’ї, де дитина перебувала на утриманні та вихованні, план та результати соціального супроводу дитини, інформація про розвиток дитини, результати навчання тощо.

ПОРЯДОК заповнення, захисту та доступу до інформації персонального характеру, що міститься в обліково-статистичних картках дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, ВИЗНАЧАЄТЬСЯ центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей.

ПІСЛЯ ДОСЯГНЕННЯ дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, повноліття інформація, яка міститься в її обліково-статистичній картці, НАДАЄТЬСЯ органом опіки та піклування на вимогу такої дитини ПРОТЯГОМ ТРЬОХ ДНІВ від дня звернення.

У РАЗІ УСИНОВЛЕННЯ дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, інформація, яка міститься в її обліково-статистичній картці, ВИДАЄТЬСЯ усиновлювачам після винесення відповідного рішення судом.

ЄДИНИЙ БАНК ДАНИХ ТА ЕЛЕКТРОННА ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА ДИТИНИ:

ВІДОМОСТІ про дитину, яка поставлена на первинний облік, ВНОСЯТЬСЯ до єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі - ЄДИНИЙ БАНК ДАНИХ).

У єдиному банку даних ВІДОМОСТІ про кожну дитину зберігаються в електронній обліково-статистичній картці дитини, яка складається на підставі документів, що посвідчують особу дитини. З електронної обліково-статистичної картки виготовляється ДУБЛІКАТ на паперовому носії інформації.

ФОРМА ЕЛЕКТРОННОЇ обліково-статистичної картки дитини ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ Міністерством соціальної політики України.

Обліково-статистична картка дитини СКЛАДАЄТЬСЯ на:

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей, які можуть бути усиновлені;

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі на дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

- дітей, які тимчасово переміщені (евакуйовані) на території України, де не ведуться бойові дії, або за межі України;

- дітей, які залишились без батьківського піклування;

- дітей, які не досягли 18-річного віку, не належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей з інвалідністю, зарахованих до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування.

ДУБЛІКАТ обліково-статистичної картки підписується оператором єдиного банку даних із зазначенням дати його виготовлення, засвідчується підписом керівника, скріпленим печаткою служби у справах дітей, і зберігається в її особовій справі.

У РАЗІ ЗМІНИ місця проживання (перебування), форми влаштування дитини до її особової справи ДОДАЄТЬСЯ дублікат обліково-статистичної картки, виготовлений на момент переміщення дитини.

ІНФОРМАЦІЯ про облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

1) перед складанням НОВОЇ обліково-статистичної картки дитини користувач ПЕРЕВІРЯЄ наявність обліково-статистичної картки такої дитини у Єдиному банку даних;

2) ВІДОМОСТІ про дитину ВНОСЯТЬСЯ до Єдиного банку даних користувачами служб у справах дітей місцевого рівня НА ПІДСТАВІ НАКАЗУ відповідної служби у справах дітей про взяття на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, В ДЕНЬ видання наказу та інших документів, що знаходяться в її особовій справі;

3) ІНФОРМАЦІЯ про місця тимчасового переміщення (евакуації) дитини, зміну статусу, життєвих обставин, форму влаштування, стан здоров’я ВНОСИТЬСЯ до обліково-статистичної картки дитини КОРИСТУВАЧЕМ Єдиного банку даних за місцем її первинного обліку протягом НАСТУПНОГО РОБОЧОГО ДНЯ з дня отримання такої інформації;

4) з обліково-статистичної картки дитини виготовляється паперовий ДУБЛІКАТ із зазначенням дати його виготовлення, що підписується користувачем місцевого рівня, засвідчується підписом керівника, скріпленим печаткою служби у справах дітей, і зберігається в особовій справі дитини;

5) якщо Єдиний банк даних не функціонує, ДУБЛІКАТ обліково-статистичної картки дитини складається після відновлення його функціонування відповідно пункту 9 Порядку;

6) ЗА ПОТРЕБОЮ з обліково-статистичної картки дитини формується ВИТЯГ для підтвердження статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою згідно з додатком 4;

7) ВИТЯГ з обліково-статистичної картки дитини ФОРМУЄТЬСЯ за місцем первинного обліку на місцевому рівні або за місцем регіонального обліку дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, або відповідно пункту 9 Порядку, а також Нацсоцслужбою НА ПІДСТАВІ письмового ЗВЕРНЕННЯ дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка досягла 14-річного віку або її законного представника, а також особи з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу, та документа про законне представництво щодо дитини, або за зверненням служби у справах дітей.

У РАЗІ коли місцем первинного обліку є район проведення воєнних (бойових) дій, тимчасовій окупації, оточення (блокування) і дитина була переміщена до іншої адміністративно-територіальної одиниці, ВИТЯГ ФОРМУЄТЬСЯ за МІСЦЕМ ЗВЕРНЕННЯ ДИТИНИ / законного представника.

ІНФОРМАЦІЯ, що міститься у електронній обліково-статистичній картці дитини відповідно до нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та персональних даних НАЛЕЖИТЬ до КОНФІДЕНЦІЙНОЇ інформації, що потребує захисту. ДОСТУП до цієї конфіденційної інформації МАЮТЬ КОРИСТУВАЧІ, які отримали право доступу, відповідно до заявки на реєстрацію користувача Єдиного банку даних та надання прав доступу до його інформаційних ресурсів.

КОРИСТУВАЧІ Єдиного банку даних на місцевому та регіональному рівні ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КОНТРОЛЬ за своєчасним унесенням, поновленням, повнотою та достовірністю інформації, що вноситься до Єдиного банку даних.

КОРИСТУВАЧІ Єдиного банку даних ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАХИСТ інформації та є відповідальними відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації та персональних даних.

ДОВІДКОВО: Форма електронної обліково-статистичної карки дитини (додаток 1) та Форма витягу обліково-статистичної картки дитини (додаток 4) затверджені наказом Міністерства соціальної політики від 19.08.2022 № 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09. 2022 за № 1008/38344 «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2015 року № 1256».

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора